SOFT START Modul - SSM01
Vývoj a výroba elektronických zařízení - prodej elektronických součástek
SSM01 - Možno objednat jako stavebnici s označením MS22050 nebo jako sestavený modul. Použitelné pro audio zesilovače i pro omezení nárazového proudu pro výkonové halogenové žárovky.
Vhodné pro trafa do 1,5kW (2kW).

Přednosti proti jiným podobným modulům:
1) Přímé napájení ze sítě. Moduly, které jsou napájeny z výkonového trafa, mohou při případném problému zesilovače způsobit nepříjemnosti, protože relé z důvodu malého napájecího napětí nemusí spolehlivě sepnout a výkonové odpory mohou způsobit požár

2) Použití výkonových termistorů místo výkonových odporů. Moduly s výkonovými odpory mohou při poruše relé způsobit požár, protože nevydrží trvalý proud trafa.

3) Použité zapojení pokaždé (i při sebekratším odpojení napájení) dodrží čas 3 vteřiny pro opožděné sepnutí relé. Některé moduly používají pouze RC člen pro dosažení vhodného času a tedy při krátkodobém výpadku napájení spolehlivě "vyhodí" jistič !

4) Někteří prodejci z důvodu být co nejlevnější, nabízí pro omezení nárazového proudu trafa pro audio zesilovače pouze termistor. Samotný termistor je vhodný pouze pro trvalý proud a ne pro audio zesilovače, kde proud primáru velmi kolísá.
Samotný termistor bez relé pouze zhoršuje vlastnosti zesilovače !

V našem modulu použité termistory sníží svůj odpor
na 0,1 ohmu v případě poruchy relé a nemohou tak
zůsobit žádný problém na rozdíl od verzí, používající
pouze výkonové odpory !
Masarykova 66
312 00 Plze
ň