Řídící moduly pro LED - LED Control Modules
Vývoj a výroba elektronických zařízení - prodej elektronických součástek
S řídícími moduly se stane reklama zajímavější a nepřehlédnutelnou. Blikající nápis více upoutá..Vhodné pro interiéry i exteriéry. Stmívačem dosáhnete příjemnějšího svitu extrémě svítících LED. DMX dekodérem lze dálkově řídit i rozsáhlé LED systémy..

Vhodný tam, kde je potřeba snižit svit LED pásků, lišt apod. Vhodné pro reklamu a i pro interiéry a exteriéry.
Řízeno mikroprocesorem - PWM
Provozní napětí:
Max. proud zátěže:
Rozsah regulace:
Rozměry:
12 - 24 V DC
6 A
5 - 100%
43 x 48 x 9 mm - se svorkami 18 mm
Max. proud je uveden pro přímo připojenou zátěž bez stmívače
Provozní napětí:
Max. proud zátěže:
Rozsah regulace:
Rozměry:
12 - 24 V DC
8 A
1/3 vteřiny - 5 vteřin
43 x 48 x 9 mm - se svorkami 18 mm
Vhodný tam, kde je třeba zvýraznit část reklamy nebo nápisu.
Řízeno mikroprocesorem
Provozní napětí:
Max. proud zátěže:
Rozsah regulace:
Rozměry:
12 - 24 V DC
6 A
1/3 vteřiny - 5 vteřin
43 x 48 x 9 mm - se svorkami 18 mm
Rozpohybuje LED osvětlení. Vhodný tam, kde je třeba zvýraznit část reklamy nebo nápisu. 3 výstupy s postupným spínáním.
Řízeno milroprocesorem
Provozní napětí:
Max. proud zátěže:
Rozsah regulace:
Rozměry:
12 - 24 V DC
6 A
1/3 vteřiny - 5 vteřin
43 x 48 x 9 mm - se svorkami 18 mm
Pro žízení RGB LED pásků, lišt apod.
Řízeno mikroprocesorem - PWM
Provozní napětí:
Max. proud z
átěže:
Nastavení času:
Počet barev:
Rozm
ěry:
12 - 24 V DC
5 A / kanál
10 vteřin až 65 minut
16.777.216
43 x 48 x 9 mm - se svorkami 18 mm
1 program:
Plynulá změna barvy s možností regulace rychlosti prolínání barev
Pro žízení RGB LED pásků, lišt apod.
Provozní napětí:
Max. proud zátěže:
Nastavení času:
Počet barev:
Rozměry:
12 - 24 V DC
6 A / kanál
10 vteřin až 30 minut
16.777.216
111 x 91x 35 mm
3 programy:
1) ruční nastavení libovolné barvy
2) skokové přepínání barev s možností regulace rychlosti přepínání barev
3) plynulá změna barvy s možností regulace rychlosti prolínání barev
Pro žízení RGB LED pásků, lišt apod.
Provozní napětí:
Max. proud z
átěže:
Nastavení času:
Počet barev:
Rozm
ěry:
12 - 24 V DC
6 A / kanál
10 vteřin až 30 minut
16.777.216
111 x 91x 35 mm
3 program:
1) ruční nastavení libovolné barvy
2) režim dálkového ovládání
3) plynulá zm
ěna barvy s možností regulace rychlosti prolínání barev
Ro řízení RGB i jednobarevných LED lásků, lišt apod. napěťové napájených. Standardní DMX512 signál
Provozní napětí:
Max. proud z
átěže
Nastavitelná adresa::
12 - 24 V DC
6 A / kanál
1 - 250
Vhodný tam, kde je třeba zvýraznit část reklamy nebo nápisu.
Řízeno mikroprocesorem
Provozní napětí12  24V DC
Pro rozšíření počtu připojitelných řízení na DMX sběrnici. Standardně lze připojit na DMX sběrnici až 32 zařízení. Pomocí DS_01 zařízení lze připojit falších 32 zařízení.
Izolovaný vstup od výstupu !  Jeden vstup a dva výstupu¨
Ro rozšížení počtu LED produktů připojitelných do systému. Vhodný pro RGB03, RGB04 a DMX dekodéry..
Provozní napětí:
Max. proud zát
ěže:
12 - 15 V DC
6 A / kanál
Moderní řešení spínání LED

Provozní nap
ětí:
Max. proud zát
ěže:
Rozm
ěry:
Pracovní vzálenost:
12 - 24 V DC
6 A
43 x 48 x 9 mm - se svorkami 18 mm
do tloušťtky materiálu 30 mm
Ro řízení RGB i jednobarevných POWER LED. Proudový výstup. Pro 1W a 3W LED. Standardní DMX512 signál.
Provozní napětí:
Výstupní proud:
12 - 24 V DC
350 nebo 700 mA - lze nastavit propojkou
LD 01 - LED Dimmmer
LD 01 - LED stmívač
LB01 - LED blikač
LB 01 - LED Blinker
LS01 - LED přepínač (blikač)
LS 01 - LED switcher
LQ01 - LED sekvencer (blikač)
LS 01 - LED Sequencer
RGB02 - RGB LED řídící jednotka
RGB02 - RGB LED řídící jednotka
TS01
Dotykový senzor pro spínání LED produktů
RGB03
RGB LED řídící jednotka
RGB04
RGB LED řídící jednotka s dálkovým ovládáním
DD_03_V  
DMX dekodér s výkonovým výstupem pro LED pásky
DD_03_C
DMX dekodér s výkonovým výstupem pro POWER LED
DS_01
DMX Splitter
LPB_03
LED zesilovač
Masarykova 66
312 00 Plze
ň
12 - 24 V DC
12 A
0 - 10V
10bit s linearizací
Pro řízení LED osvětlení v systému s řídícím napětím 0-10V. Jednokanálová verze
Provozní napětí:
Max. proud zát
ěže
Řídící nap
ětí:
PWM:
LED stmívač 0 - 10V
LD_12